Gondolattérkép

Készíts gondolattérképet! (póháló-ábra, mind map)

Atom Atommag Elektronfelhő 

proton elektron neutron

pozitív negatív semleges

rendszám tömegszám