2024. versenykiírás honlapja

Feladatlap 2020.

https://tbuvar.hu/

tankocka feladatok:

Minta feladatlap 2015.

Elmúlt évek feladatsorai

Az iskolai / kerületi forduló felkészülési anyaga:
- Hazánk legjellemzőbb életközösségei
  • főbb fás társulások a Kárpát-medencében
- Ökológiai alapismeretek
  • élőlények és környezetük
  • szerveződési szintek
  • kölcsönhatások az életközösségekben
  • táplálkozási szintek
  • anyagáramlás az életközösségekben
- Globális környezeti problémák
  • víz-, levegő-,talajszennyezés
  • Földgömb, Természetbúvár kijelölt, honlapról később letölthető cikk

Tananyagon kívüli ismeretanyag:

Herman Ottó élete és munkássága (Természetbúvár honlapon)

első fordulóhoz:

1. Homoki gyepek TB_2022_02_OK.indd (tbuvar.hu)